„¦ladami Mickiewicza“ na Litwę i Białoru¶- maj 2001

Mapa Litwydo Wilna, Kowna, Trok, Nowogródka, Nie¶wierza, Zaosia

miejsca w których byli¶my

mickiewicz.jpg (71887 bytes) Ostrabrama.jpg (80786 bytes) Pazairis.jpg (74474 bytes) Sw_Janow.jpg (95539 bytes)
Litwa.3.jpg (12910 bytes)

Jez. ¦witeĽ (Białoru¶)

Wilno - uczestnicy wycieczki PTPNoZ

Zaosie (Białoru¶)

Pierwsze wydanie Dziadów i Pana Tadeusza - Muzeum A.Mickiewicza w Wilnie

Grób Maryli Wereszczakówny z Puttkamerów (Bieniakonie, Białoru¶)

Zamek w Mirze (Białoru¶)

Pan Tadeusz i Konrad Wallenrod - Muzeum A. Mickiewicza w Wilnie

Zamek w Trokach (Litwa)

Zamek w Trokach (Litwa)

Tablica pami±tkowa (Wilno)

Cmentarz Na Rosie (Wilno)

Uczestnicy wycieczki PTPNoZ w Wilnie