Walne zebranie OG PTPNoZ 5 listopada 2005r.

 

Zebranie sprawozdawcze OG PTPNoZ 6 listopada 2004r.

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OG PTPNoZ w 2001r.