Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym

zwołanym przez Zarząd Oddziału Górnośląskiego PTPNoZ

Zebranie odbędzie się 5 listopada 2005r. (sobota) o godzinie 1500 (I termin),

(II-gi termin godz. 1530 ) w sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi Uniwewrsytetu Śląskiego w Sosnowcu, ul. Będzińska 60.

Porządek zebrania:

1.      Otwarcie zebrania

2.      Sprawozdanie ustępujących Władz Oddziału

3.      Dyskusja nad sprawozdaniami

W trakcie zebrania zapraszamy na odczyt pt:

 

Konferencja geofizyczna w Palermo; wrażenia z Sycylii

 

 Prof. dr hab. inż. Wacław Zuberek

 

4.      Wybory nowych Władz Oddziału

5.      Wybory delegatów na Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Głównego PTPNoZ w Warszawie

6.      Wolne wnioski

7.      Zamknięcie zebrania.

 

Jednocześnie zapraszamy do uczestnictwa w XXXVI Międzynarodowej Wystawie i Giełdzie Minerałów Skał i Skamieniałości w dniach 5 i 6 listopada (od godz. 10 do 17. Budynek WNoZ UŚ w Sosnowcu. O godzinie 18 (5.11.2005) zapraszamy na sesję popularonaukową poświęconą problematyce gemmologicznej i paleontologicznej.

Wiecej informacji na stronie WWW: http://ptpnoz.wnoz.us.edu.pl/sosnowieckie_gieldy.htm

 

Serdecznie zapraszamy

 

Prezes Zarządu OG PTPNoZ

Prof. Dr hab. Inż. Wacław M. Zuberek