Giełdy Minerałów od 2001 do 2010 - archiwum

 Jesień 2010 Wiosna 2010 Jesień 2009 Wiosna 2009 Jesień 2008 Wiosna 2008 Jesień 2007 Wiosna 2007 Wiosna 2006 Jesień 2005 Wiosna 2005 Jesień 2004 Wiosna 2004 Jesień 2003 Wiosna 2003 Jesień 2002 Wiosna 2002 Jesień 2001