Proszę wysłać pocztą na adres: Dr hab. Prof. UŚ Jerzy Cabała, WNoZ, Uniwersytet Śląski, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec

lub wypełnić i dołączyć jako załącznik do poczty e-mail: jerzy.cabala@us.edu.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE Jesień ’2020

Sosnowiec  14 i 15 listopada 2020r.

Imię ............................................................ Nazwisko ...........................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................

Tel. nr ........................... Fax  nr ........................ e-mail: ...............................

Rezerwuję w dniach: 14 i 15 listopada 2020r.

I. Stolik w cenie* 125 zł ........................ sztuk (tylko minerały i skamieniałości)

                      250 zł ........................ sztuk (wyroby jubilerskie, współczesne muszle i sprzęt do obróbki minerałów)

W sytuacji braku wystarczającej ilości miejsc na parterze będą przydzielane miejsca na I piętrze, ceny miejsc na I piętrze: 80 zł minerały oraz 160 zł wyroby jubilerskie.

1 stolik wystawowy = 0.9m2,

Jeżeli dotychczasowe dane uległy zmianie lub rachunek VAT będzie wystawiany na innego adresata to proszę podać nowe dane:

Adres: ...................................................................................................... nr NIP .................................

* - ceny za dwa dni wystawy 

UWAGA!!! W cenach uwzględniono podatek VAT        **- niepotrzebne skreślić                                                                 podpis: ...............................