Regulamin dla WYSTAWCÓW:

 

1. Termin i miejsce giełdy zostaje określone przez organizatorów i opublikowane na stronie WWW oraz plakatach giełdy. Miejscem giełdy jest  budynek WNoZ  UŚ przy ulicy Będzińskiej 60 w Sosnowcu. Miejsca wystawowe będą przydzielane od godziny 7.30 w sobotę.

2. Zgłoszenia udziału w giełdzie należy nadsyłać na załączonym formularzu lub pocztą e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni przed giełdą

3. Opłaty za stoliki będą pobierane w czasie trwania giełdy. Zniżek nie stosuje się. Opłaty są niezmienne bez względu na ilość dni wystawowych.

4. Do każdego mb wystawowego (1 stolik) przysługuje podłączenie prądu o mocy do 150 W.

4. Przydział miejsca otrzymuje się od organizatorów, decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

5. Miejsca wystawowe należy zająć do godziny 900 w sobotę. Od godziny 1000 organizatorzy będą dysponowali niewykorzystanymi miejscami.

6. Wystawca będzie obciążony częścią kosztów (50%) za niewykorzystaną rezerwację stolika.

7. Rezygnacja z rezerwacji stolika jest możliwa w terminie do 3 dni przed giełdą.

8. Rezerwacje dokonywane  w ostatnim tygodniu przed giełdą muszą być uzgodnione telefonicznie.

9. W okresie 4 dni poprzedzających giełdę telefonicznie lub e-mailem można uzyskać potwierdzenie rezerwacji stolika u dra Jerzego Cabały, Sosnowiec 323689462 lub e-mail: jerzy.cabala@us.edu.pl

10. Rezerwacji noclegów należy dokonywać we własnym zakresie. Hotel OSiR, Będzin, ul. Sportowa 3; 0322996437; Hotel "Irys" w Będzinie 0664273616, "Orion", S-c, ul. Przyjaciół Żołnierza 5a; 32 266 18 97; 32 266 70 33; 726 353 033. Hotel Sportowy S-c, MOSiR kat.** ul.Kresowa 1, 32266–05–34. Hotel „Zagłębiak". S-c, kat.** ul.11 Listopada 6, 32266–06–15

11. Do wymiany bądź sprzedaży dopuszczone są wyłącznie okazy minerałów, skał i skamieniałości w stanie naturalnym lub oszlifowane, wyroby z kamieni szlachetnych i ozdobnych oraz książki o tematyce przyrodniczej i narzędzia do obróbki kamieni.

12. Wszystkie okazy powinny być opatrzone metryczkami z nazwą i lokalizacją, a okazy przeznaczone do sprzedaży powinny mieć podane ceny (tylko w polskich złotych)

13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do monopolu loteryjnego.

                                        Organizatorzy

 

Dodatkowych informacji dotyczących Wystawy i Giełdy udziela komisarz wystawy:

Dr hab. Jerzy Cabała, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, tel. 0323689462, fax. 322915865, e-mail: jerzy.cabala@us.edu.pl