Wcześniejsze wyjazdy:

Szczawnica 2014

Warszawa 14 do 16 września 2012r.

Augustów – Kłajpeda – Pałanga    11–15 czerwca 2008r.

Program wycieczki na Kujawy i Pojezierze Drawskie 3-7 październik 2003'

Program wycieczki do Muzeum OKD Pod Landekem w Ostrawie - grudzień 2002'

Program wycieczki na Kresy Wschodnie (Ukraina) - maj 2002'

Program wycieczki na Litwę (Wilno, Kowno) i Białoruś (Nowogródek) - maj 2001'

Wycieczka na Wielkopolskę  2000'

Wycieczka do Saksonii (Drezno) oraz Czech (Karlowe Vary, Mariańskie Łaźnie) Maj 1999'