W sobotę 6 listopada o godz. 15.30 odbyło się zebranie sprawozdawcze OG PTPNoZ

Program spotkania:

15.30 – Rozpoczęcie zebrania.

15.30 – Prezentacja multimedialna pt.

"Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i klimatyczne”

Prof. dr hab. Zbigniewa Ustrnul  (Wydział Nauk o Ziemi UŚ)

 

16.15 – wystąpienie Prezesa OG PTPNoZ kol. Wacława Zuberka informujące o działalności jaką Oddział prowadził w latach 2001 –2004.

16.30 – spotkanie towarzyskie przy kawie, dyskusja i wolne wnioski.

16.45 – zakończenie zebrania.